XiuRen秀人网No923玄子46P玄子秀人网

XiuRen秀人网No923玄子46P玄子秀人网

蚊之吮血,不减蛭虫,夜明砂乃食蚊而化者也,本草称其能下死胎,则其能攻蓄血明矣。发明野狼脂摩风首推,而《本草》不录,亦一欠事。

日三易半月后断筋能续。 荔枝草一名癞虾蟆草,四季皆有,面青背白,麻纹垒垒,奇臭者是。

有虫如蟹走于皮下,作声如小儿啼,为筋肉之化。大约一两炒黑取末用三钱),当归二两,雷丸、红花、枳实、白芍、牛膝各三钱,桃仁四十粒(去皮尖捣碎),煎服。

崔氏治蛊疰亦有獭肝丸。盖果得麝则坏,酒得麝则败,此得用麝之理也。

淫欲过度,肾家不能纳气归元,使诸气逆奔而上,此气虚而眩晕也。 此因食猪羊血过多所致。

且有鳖宝生鳖腹中之说,说者以为诞妄,姑置罔闻。未效再贴,数月必愈。

Leave a Reply