torrent磁力种子搜索神器

torrent磁力种子搜索神器

或搀药同服,或单味竟吞。然欤非欤,姑谨志之。

 凡此皆胃气之病于上下者也。是故小陷胸汤则有连夏,栝蒌薤白等汤则有薤酒桂朴,皆伍以苦辛迅利之品,用其所长,又补其所短也。

脏腑图论原不足取,乃其与内经并举,概称古人,其胸中无黑白可知。此治太阳瘀热发黄,非治头痛发热身疼骨痛,故麻黄杏仁,视麻黄汤减少其数,而用于寒剂,亦不以掣寒剂之肘也。

龙牡所以镇肾阳,桂甘所以安心阳,因无他证,故亦不加他药。凡此所治,悉与本经符合。

 黄土汤虽无干姜,而灶中黄土,其用与干姜无二。内科理法云∶肺与皮肤出气多则溺少,出气少则溺多。

重加茯苓者,引三物下降,使由小便去也。其别录术除心下急满一语,须连上消痰水看;然术不能独任其责,亦惟中虚者宜之。

Leave a Reply